jos de mul

jacob van kokswijk

stef aupers

peter cochrane

richard louv

goodold darwin

home

 

richard louv

richard louv

Richard Louv is een Amerikaans journalist en schrijver van Last Child in the Woods ( in Nederlandse vertaling verschenen als Het laatste kind in het bos).

In het boek maakt Louv op indringende wijze duidelijk dat mede als gevolg van de digitale revolutie een grote kloof is gegroeid tussen kinderen en natuur. Kinderen (the wired generation) besteden hun tijd meer en meer binnen, achter TV, gamecomputer en mobieltje en kunnen, mogen of willen die tijd niet meer buiten spelend in de natuur doorbrengen. Dat leidt in toenemende mate tot lichamelijke en geestelijke problemen. Louv noemt ADHD en andere attentie- en concentratiestoornissen, overgewicht, depressies. Maar ook negatieve invloed op het leervermogen van vooral jonge kinderen wanneer zij te weinig contact met rommelige natuur, aarde en materie maken.

In de documentaire Het Geheim van de Klokkenmakers bepleit Richard Louv een herstel van de balans: tussen binnen spelen, zittend voor een scherm vol virtuele werkelijkheden, en buiten scharrelen in de natuur en met al je zintuigen de realiteit ondergaan van wind, bladeren, modder aan je handen en zonnewarmte op je gezicht. Wat dat teweeg kan brengen bij kinderen laat de documentaire zien bij het project Het Bewaarde Land, waar basisschoolkinderen drie dagen in de natuur kunnen doorbrengen en gestimuleerd worden al hun zintuigen aan te spreken.

 

Richard Louv over positieve invloed van spelen in de natuur

 

Richard Louv over verwondering